Termeni și condiții

Introducere
Acești Termeni și Condiții Standard pentru Site, scrise pe această pagină web, vor gestiona utilizarea site-ului nostru web, expireddomains accesibile la expireddomains.net.

Acești Termeni vor fi aplicați pe deplin și vor afecta utilizarea de către dvs. a acestui site web. Prin utilizarea acestui site web, ați fost de acord să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Nu trebuie să utilizați acest site dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții standard ale site-ului.

Minorii sau persoanele sub 18 ani nu au voie să folosească acest site.

Drepturi pentru proprietate intelectuala
În afară de conținutul pe care îl dețineți, în conformitate cu acești Termeni, animale periculoase și/sau licențiatorii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute în acest Website. Termenii și condițiile noștri au fost generați la Generatorul de șabloane de Termeni și condiții.

Vi se acordă o licență limitată numai în scopul de a vizualiza materialul conținut pe acest site web.

Restricții
Sunteți restricționat în mod special de la toate următoarele:

publicarea oricărui material de pe site-ul web în orice alt mediu media;
vânzarea, sublicențarea și/sau comercializarea în alt mod a oricărui material de pe site;
realizarea și/sau afișarea publică a oricărui material de pe site;
utilizarea acestui site web în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site web;
utilizarea acestui site web în orice mod care afectează accesul utilizatorului la acest site web;
utilizarea acestui site web contrar legilor și reglementărilor aplicabile sau în orice mod poate cauza prejudicii site-ului web sau oricărei persoane sau entități comerciale;
angajarea în orice extragere de date, colectare de date, extragere de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site web;
utilizarea acestui site web pentru a se angaja în orice publicitate sau marketing.
Anumite zone ale acestui site web nu pot fi accesate de către dumneavoastră, iar animalele periculoase pot restricționa în continuare accesul dumneavoastră la orice zone ale acestui site, în orice moment, la discreție absolută. Orice ID de utilizator și parolă pe care le aveți pentru acest site web sunt confidențiale și trebuie să păstrați confidențialitatea.

Conținutul dvs
În acești Termeni și condiții standard pentru site-ul web, „Conținutul dvs.” înseamnă orice text audio, video, imagini sau alt material pe care alegeți să îl afișați pe acest site web. Prin afișarea Conținutului Dvs., acordați animalelor periculoase o licență neexclusivă, irevocabilă la nivel mondial, sub licență de utilizare, reproducere, adaptare, publicare, traducere și distribuire pe orice suport.

Conținutul tău trebuie să fie al tău și nu trebuie să invadeze drepturile unei terțe părți. animale periculoase își rezervă dreptul de a elimina orice conținut al dvs. de pe acest site în orice moment, fără notificare.

Fără garanții
Acest site web este furnizat „ca atare”, cu toate defecțiunile, iar animalele periculoase nu exprimă nicio declarație sau garanție, de orice fel legate de acest site web sau de materialele conținute pe acest site. De asemenea, nimic din conținutul acestui site web nu va fi interpretat ca oferind sfaturi.

Limitare a răspunderii
În nici un caz animale periculoase, nici vreunul dintre ofițerii, directorii și angajații săi nu va fi ținut răspunzător pentru orice decurge din sau în vreun fel legat de utilizarea de către dvs. a acestui site, indiferent dacă această răspundere este sub contract. animale periculoase, inclusiv ofițerii, directorii și angajații săi nu vor fi trași la răspundere pentru nicio răspundere indirectă, consecventă sau specială care decurge din sau este legată în vreun fel de utilizarea de către dvs. a acestui site.

Despăgubiri
Prin prezenta, despăgubiți în cea mai mare măsură animale periculoase din și împotriva oricăror și/sau a tuturor răspunderilor, costurilor, solicitărilor, cauzelor de acțiune, daunelor și cheltuielilor apărute în orice mod legate de încălcarea de către dvs. a oricăreia dintre prevederile acestor Termeni.

Separabilitate
Dacă vreo prevedere a acestor Termeni este considerată invalidă conform oricărei legi aplicabile, astfel de prevederi vor fi șterse fără a afecta prevederile rămase din prezentul document.

Variația termenilor
animale periculoase are permisiunea de a revizui acești Termeni în orice moment, după cum consideră de cuviință, iar prin utilizarea acestui site web sunteți de așteptat să revizuiți acești Termeni în mod regulat.

Misiune
Animalului periculoase îi este permis să cedeze, să transfere și să subcontracteze drepturile și/sau obligațiile sale conform acestor Termeni fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu aveți voie să cedați, să transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră conform acestor Termeni.

Întregul acord
Acești Termeni constituie întregul acord dintre animale periculoase și dumneavoastră în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui site și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare.

Legea aplicabilă și jurisdicția
Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile statului ro, iar dumneavoastră vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor de stat și federale situate în ro pentru soluționarea oricăror litigii.